Beta HCG 10000 kaç haftalık?

Beta HCG 10000 kaç haftalık?
Beta HCG 10000 kaç haftalık?
Gebelik bekleyen bütün kadınlar o ay adetin gecikmesini bekleyerek vücudunda bazı değişiklikleri görmek isterler. Her ay o heyecanlı bekleyiş devam eder ta ki o sevimli çift çizgiyi görene kadar. İşte gebelikle ilgili size gebe olduğunuzu ilk söyleyen test bu gebelik testleridir. Piyasada fiyatı 3 ila 5 tl arasında değişmektedir. Eczanelerde farklı markalar altında bulunan bu gebelik testlerinin bir de adet gecikmesini beklemenize gerek kalmadan erkenden göstereni vardır.
Bunlar da erken gebelik testleridir. Fiyatları da 15-20 TL. civarındadır. Bu gebelik testlerinin doğruluk oranı %99 olmakla birlikte bazen yanlış sonuç da verebilmektedir. En doğru gebelik durumunu gösteren test kan testidir. Gebeliğin tanısı ve haftasının belirlenmesi için kan testi yapılmalıdır.
Sağlıklı gebe bir kadında beta HCG hormonu seviyesi her geçen gün artmış olmalıdır.
  • 0-2 haftalık gebelikte beta HCG düzeyi 5-50,
  • 1-2 hafta için 50-500, 2-3 haftada 1000-5000,
  • 3-4 haftada 5000-10000,
  • 4-5 haftalık gebelikte beta HCG düzeyı 1000-50000,
  • 5-6 haftada 10000-100000,
  • 6-8 haftada 15000-200000,
  • 2-3 ayda 1000-100000 civarlarında olmalıdır. 
Gebeliğin ilk haftalarında sadece gebeliğin düzgün gittiğini kontrol etmek için her ay düzenli olarak ultrason muayenesi gereklidir. Sağlıklı bir gebeliğin ilk haftalarında kesenin görünmesi beklenir. Gebeliğin 7.-8. haftasında fetusun kalp atışının duyulması beklenir. Yine ultrason muayenesi ile kalp atışı duyulduktan sonra ilk etapta fetus sağlıklı olarak bilinir.
 
Gebe kadında gebeliğin ilk haftalarında çeşitli kan tahlilleri yapılır. Bunlar; tam kan sayımı bir başka deyişle hemogram. Bu testte annenin wbc, neu, lym, mono, eos, baso, rbc, hgb, hct, mcv,mch,mchc, pdw, rdw, plt, mpv, pct değerlerine bakılır. Annenin anemi (kansız) durumuna bakılır. Anneye ayrıca idrar tetkiki yapılıp idrar yollarında herhangi bir enfeksiyonun olup olmadığı teşhis edilir. İdrar testinde protein, bilirubin, ürobilinojen, pH, keton, nitrit, dansite değerlerine bakılır. Gebe kadına yapılan testlerden biri debiyohormon TSH hormon tetkiki yani guatr, tiroid hormon bozukluğunun olup olmadığıdır. TSH normal değerleri 0.35-5.50dir. Progesteron değerleri gebelerde 3.34-25.56dır. Prolaktin değerleri gebelerde 9.7-208.5'dur. Gebelere yapılması gereken testlerden birisi de elisa testleridir. Elisa testleri annenin anti hbs, anti hcv, anti hiv, hbsag, anti cmv igg, anti cmv igm, anti rubella, igm, anti toxoplazma igg, anti toxoplazma igm, anti rubella igg değerlerini gösterir. Annede kalıtsal sarılık, kızamık, kızamıkçık hiv virüsü gibi hastalıkların olup olmadığı ve bağışıklığının olup olmadığını gösterir. Biyokimyasal testler ise bilirubin (direkt) normal değerleri 0-0.5, glukoz (kan) açlık 70-105, kan üre azotu 7-18.7, kreatinin 0.6-1.1, ürik asit 2.6-6, aspartat transaminaz 5-34, alanin aminotransferaz 0-55, bilirubin (indirekt) 0-1, bilirubin (total) 0.2-1.2 normal değerlerdir.
 
Gebeliğin 11.-14. haftalar arasında tarama testlerinden ikili test yapılır. Bu test zihinsel özürlü bebek olma testi ya da down sendromlu bebek olma testi olarak da geçer. Bu test iki bölümden oluşur. Birisi fetusun ense kalınlığının ölçüldüğü (NT, CRL) ayrıntılı ultrason, diğeri de kan tahlilidir. Bu ikili tarama testi sonunda ultrasonda bebeğin ense kalınlığı ölçülür. Örneğin 1,4 NT normal bir sonuçtur. Ultrasonda FKA (fetusun kalp atışı), amniyon sıvı miktarı ve CRL (bebeğin ölçüleri) kontrol edilir. İkili testte kan tahlili sonucunda ise PAPP-A ve fB-HCG değerlerine bakılır. Bu değerler ve annenin yaşı baz alındığında bebeğin down sendromlu olma riski hesaplanır. 
 
Gebeliğin 16.-20. haftalar arasında üçlü tarama testi yapılır. Bu da ikili test gibi bebeğin zihinsel özürlü olmaihtimalini gösterir. Üçlü test, ikili testin sağlamlaştırılması için, emin olmak için yapılan bir testtir. Bazı doktorlar ikili testin sonucu iyi çıktığında üçlü testi yapmaya uygun bulmayabilir. Ama yine de üçlü testin yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı için bu testi yaptırmak en doğru olanıdır. Üçlü testte yine kan tahlili ile AFP, HCG ve Free E3 değerlerine bakılır. Yine üçlü testte de ayrıntılı BDP için ultrason muayenesi yapılır. İkili testte olduğu gibi üçlü testte de bir risk hesaplanır. Her hangi bir nöral tüp defekti olup olmadığı ortaya çıkar. Eğer bu risk oranı fazlaysa (1/270'den fazla ise) amniyosentez yapılır. Amniyosentez işlemi annenin karnından enjeksiyon yardımıyla fetus kesesinden su alınması işlemidir. Alınan su örneği detaylı bir incelemeden geçer. Amniyosentez işlemi bize bebeğin down sendromlu olduğunu kesin olarak söyler.
 
Gebeliğin 20.-22. haftasında ikinci düzey ya da üç boyutlu ultrason adı verilen ayrıntılı ultrason cihazı ile fetusa bakılır. Bu cihazı her yerde bulmak mümkün değildir. Ancak mutlaka uygulanması gereken bir muayenedir. İkinci düzey ultrason cihazı ile fetusun vücudunun her hangi bir yerinde olabilecek anomaliler tespit edilebilir. Yarık dudak, kafatası kemiği gelişimi olmayan, her hangi bir organı olmayan, eksik ya da fazla parmağı olan bebeklerin tespit edilmesinde önemli bir rol oynar. 
 
Gebeliğin 24.-26. haftasında anneye şeker yükleme testi yapılır. Bu test annede var olan ya da gebelikten kaynaklanan şeker hastalığının teşhis edilmesinde yardımcı olur. Her hastanenin yüklediği şeker miktarları değişik olmakla birlikte önce anne aç karnına kanı alınır. Buna glukoz tolerans testi denir ve normal değerler 70-105 arasındadır. Anneye 50 gr şekerli su içirilir ve tam bir saat sonra tekrar kanı alınır. Bu değerin normali de 120-170'tir. Ardından anneye 100 gr şekerli su içirilir. Sonraki bir saat sonra kanı alınır ve çıkan normal değerler 70-120 arasında olmalıdır. Bunların çok üstünde çıkan değerlerde anneye şeker hastalığı tanısı konur ve bu yönde bir tedavi de gebeliğe dahil edilir.
 
Gebeliğin 28. haftasında anne ve babanın kan uyuşmazlığı varsa indirekt coombs IDC testi yapılır. Böylece test sonunda bir etkilenme varsa anne ile bebek arasındaki kan uyuşmazlığı ihtimali için kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır. 
 
Gebeliğin 36. haftasından itibaren annenin karnına bir takım kablolar bağlanmak suretiyle bebeğin stresinin ölçüldüğü NST (non stress test) yapılır. Bu ölçümlerde rahimde herhangi bir kasılma ya da bebekte her hangi bir stresin olup olmadığı ortaya çıkar ve bu raporların sonucunda gerekirse erken doğum olasılığı varsa ona göre müdahale edilir.
 
Gebeliğin bunun dışındaki bütün haftalarında düzenli olarak ultrason muayenesi ile bebeğin gelişimi takip edilir.
Blog Tarihi: Eylül 14, 2019 - 04:18