Bir kişinin birden fazla bankada Tasarruf Mevduatı varsa, mevduat güvencesinin kapsadığı tutar nasıl hesaplanacaktır?

Advertisement

Bir kişinin birden fazla bankada Tasarruf Mevduatı varsa, mevduat güvencesinin kapsadığı tutar nasıl hesaplanacaktır?
Bir kişinin birden fazla bankada Tasarruf Mevduatı varsa, mevduat güvencesinin kapsadığı tutar nasıl hesaplanacaktır?, Mevduat güvencesi tutarı her bir banka için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Örneğin: Bir A kişisinin X Bankasında 60.000.-TL, Y Bankasında ise 120.000.-TL tasarruf mevduatı varsa, X Bankasındaki mevduatının tamamı ve Y Bankasındaki mevduatının da 100.000.-TL'lık kısmı güvence kapsamında olacaktır.

Advertisement

Blog Tarihi: Ağustos 21, 2019 - 08:42