Halk ihtiyari hayat sigortası nedir?

Halk ihtiyari hayat sigortası nedir?
Sigortalının bir yıllık sigorta süresi içerisinde, vefat ve kaza/hastalık sonucu daimi malul kalması halinde, poliçedeki teminat limiti ile sınırlı olmak üzere, sigortalının bankamıza olan şahsi kredi/kredi kartı vb. borçları Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kapatılarak, borcun kapatılmasından sonra kalan tutar.
Blog Tarihi: Eylül 14, 2019 - 04:19