Hayat sigortaları ile ilgili tazminat talebinde zaman aşımı var mıdır?

Advertisement

Hayat sigortaları ile ilgili tazminat talebinde zaman aşımı var mıdır?
Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan bütün tazminat talepleri, alacağın ödenmesi gereken tarihten başlayarak 2 yılda, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her durumda riskin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yılda zaman aşımına uğrar. 
Zaman aşımına uğrayan tutarlar Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan Güvence Hesabı Kurumuna veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara devredilir.

Advertisement

Blog Tarihi: Eylül 14, 2019 - 04:19