Inzar ne anlama gelir?

Advertisement

Inzar ne anlama gelir?
Dînî bir kavram olarak 'inzâr'; Cenâb-ı Allah´ın, peygamberleri aracılığıyla kullarını uyarması onları kötü akibetten sakındırmasıdır. 'İnzâr' görevini ifa etmeleri sebebiyle peygamberlere de 'nezîr-münzir' denir.

Advertisement

Blog Tarihi: Eylül 14, 2019 - 04:19