Kritik hastalık teminatı içeren hayat sigortası nedir?Sağlık sigortasından farkları nelerdir?

Advertisement

Kritik hastalık teminatı içeren hayat sigortası nedir?Sağlık sigortasından farkları nelerdir?

Kritik Hastalık Sigortası, sözleşme süresi içinde sözleşmede öngörülen hastalıklardan birinin veya birkaçının gerçekleşmesi veya ortaya çıkması ihtimaline karşı kritik hastalık teminatlarını içerir. Sağlık sigortası, hastalık ve kaza sonucu oluşan sağlık giderlerini karşılamaya yönelik teminat sağlarken, kritik hastalık sigortasında sözleşmede belirtilen hastalıklardan birine yakalanma durumunda, sigorta şirketi tarafından sözleşmede belirtilen teminat tutarı kadar ödeme yapılır. Ayrıca, kritik hastalık sigortası yaşam kaybı teminatı içerdiği için lehtar da belirlenebilir.

Blog Tarihi: Eylül 14, 2019 - 04:19