Nexium kaç yaşında kullanılır?

Advertisement

Nexium kaç yaşında kullanılır?
Nexium kaç yaşında kullanılır? NEXİUM 1-18 yaş arası çocuklarda ve adolesanlara kullanılabilir. 1-18 yaş arası çocuklar : * İlacınızın dozuna doktorunuz karar verecektir. * 1-11 yaş arası çocuklarda yaygın kullanım dozu günde bir kez 10 mg veya 20 mg'dır. * 12-18 yaş arası çocuklarda, yaygın kullanım dozu günde bir kez 20 mg veya 40 mg'dır.
Nexium (Esomeprazol) nedir, ne için kullanılır? Yan etkileri
 
Nexium (Esomeprazol), midede üretilen asit miktarını azaltarak etki eden, reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. En yaygın kullanıldığı alanlar arasında, gastro-özofajial reflü, erozif reflü özofajit, helicobacter pylori’ye bağlı mide ülserleri ve Zollinger-Ellison sendromu tedavisi bulunur. Ayrıca NSAİİ grubu ilaçların kullanımı nedeniyle oluşan mide sorunlarının (ağrı ve iltihaplanma) giderilmesi için de kullanılır. Nexuim reçetesiz olarak da satılabilmektedir ancak bir doktor ya da eczacıya danışılmadan kullanmayınız. Uzun süreli kullanım söz konusu ise ayrıca hekim onayı alınmalı ve başka ilaçlar ile etkileşimine karşı hekime bilgi verilmelidir. İstenmeyen kilo kaybı, kusma, yutma güçlüğü gibi semptomlar söz konusu ise acilen doktora gidilmelidir.
 1. Nexium (Esomeprazol) nedir?
 2. Nexium hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?
 3. Nexium nasıl kullanılır?
 4. Nexium nasıl alınmalıdır?
 5. Nexium için uyarılar
 6. Nexium olası yan etkiler ve zararları nelerdir?
 7. Nexium formları ve fiyatı
 
Nexium (Esomeprazol) nedir?
 
Etken maddesi Esomeprazol olan Nexium, proton pompa inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç sınıfındadır; özellikle ülser ve reflü gibi hastalıkların tedavisinde kullanılırlar. Esomeprazol mide hücresindeki proton pompasını bloke ederek çalışır. Proton pompası bloke olduğunda, midedeki asit oluşumu azalır. Esomeprazol, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), eroziv özofajit ve Helicobacter pylori enfeksiyonuna bağlı mide ülserinin tedavisinde kullanılır.
 
Zollinger-Ellison sendromu gibi midede asit üretimininin arttığı durumlarda, ayrıca non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç (NSAİİ) kullanımına bağlı ortaya çıkan mide ve karın bölgesi rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılır. Piyasadaki ticari adı Nexium’dur.
 
Esomeprazol (Nexium) formları
 
Nexium, ülkemizde flakon, enterik kaplı tablet ve oral süspansiyon formlarında piyasada bulunmaktadır. Kullanımda olan ticari formlar esomeprazolün yanı sıra yardımcı maddeleri de içerir. Esomeprazol magnezyum, gecikmeli salınımlı enterik kaplı pellet tablet şeklinde bulunur. Esomeprazol magnezyum aynı zamanda sıvı oral süspansiyon için enterik kaplı granülller içeren saşe ambalajda sunulmaktadır. Damar içine uygulanan formlarda (İ.V. flakon) ise esomeprazol sodyum kullanılmakadır.
 
Nexium hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?
 
Mide suyunun yemek borusuna geri akışına bağlı mide yanması ve kusma gibi gastro-özofajial reflü hastalığı (GÖRH) belirtilerinin tedavisinde, yemek borusunda iltihaplanma ve ağrı (Erozif reflü özofajit) tedavisinde,
Ağrı veya iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu (NSAİİ), mide veya karın ağrılarının hafifletilmesinde ve bu ilaçlar nedeniyle oluşan ülserlerin iyileştirilmesi ve önlenmesinde,
Sindirim sistemi tümörlerine (Zollinger-Ellison sendromu) bağlı olarak midede aşırı asit üretiminin önlenmesinde,
Helicobacter pylori enfeksiyonuna bağlı ülserlerin iyileştirilmesinde
İ.V. formu erişkinlerde terapötik endoskopiyi takiben mide veya oniki parmak barsağı ülserlerinde tekrar kanamanın önlenmesinde kullanılır.
Nexium reflü tedavisinde gerçekten etkili mi? 
Gastroözofageal reflü hastalığı için tıbbi tedaviler arasında, proton pompa inhibitörleri semptomların giderilmesi ve eroziv özofajitin iyileşmesi açısından en etkili olanlardır. Yapılan çalışmalar 2 hafta boyunca günde bir kez 40 mg esomeprazolün etkili bir şekilde mide yanması olmadan geçen süreyi arttırdığını ve mide yanmasının şiddetini azaltığını göstermiştir.
 
Gastroözofageal reflü hastalığında, beş gün boyunca esomeprazol 20 mg ve 40 mg, sırasıyla ortalama 13 ve 17 saat süre ile mide asiditesinin olması gereken düzeyde kalmasını sağlamıştır. Reflü özofajiti olan hastaların iyileşme oranı, esomeprazol 40 mg ile dört hafta sonunda %78, sekiz hafta sonunda % 93 olarak bulunmuştur.
 
Nexium nasıl kullanılır? Doz ve tedavi süresi
 
Tedavi edilen durum, mevcut hastalıklarınız ve yaşınıza göre doz ve tedavi süresi hekiminiz tarafından ayarlanacaktır.
 
 • Gastro-özofajiyal reflü tedavisinde: Mide yanması ve kusma gibi belirtilerle kendini gösteren hastalıkta günde bir defa 20 mg kullanılır. Dört hafta sonunda belirtileriniz geçmediği takdirde hekiminize danışmalısınız.
 • Yemek borusunda iltihaplanma ve ağrı (Erozif reflü özofajit) tedavisinde: Dört hafta boyunca günde bir defa 40 mg. Tam iyileşme sağlanamayan hastalarda 4 haftalık ek bir tedavi uygulanabilir. Hastalığın tekrarlanmasını önlemek için günde bir kez 20 mg’dır. Hekiminiz şikayetleriniz geçtiğinde, sadece ihtiyaç halinde kullanmanız üzere günde bir kez 20 mg almanızı önerebilir.
 • NSAİİ’nin neden olduğu mide sorunlarının tedavisinde ve önlenmesinde: 4-8 hafta boyunca günde bir defa 20 mg.
 • Helicobacter pylori enfeksiyonunda: Uygun bir antibiyotik kombinasyonu ile birlikte, günde iki defa 7 gün süreyle 20 mg.
 • Zollinger Ellison Sendromu tedavisinde: Bu hastalıkta mide asidinin aşırı salgılanmasına neden olan tümörler görülebilir. Başlangıç dozu günde iki defa 40 mg. Daha sonra doz hastaya göre ayarlanmalıdır. Hastaların çoğunda günde 80-160 mg yeterli olur. Günlük 80 mg’ın üzerindeki dozlarda günde iki kez olmak üzere bölünerek alınmalıdır.
 • Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
 
Nexium Maksimum doz uyarısı
 
Ağır karaciğer yetmezliğinde (Child-Pugh sınıf C) maksimum günlük doz 20 mg’ı geçmemelidir.
 
Nexium nasıl alınmalıdır?
 
Yemeklerden en az bir saat önce ve her gün aynı saatte alınmalıdır. Tabletleri bütün halde, sıvı ile alınız, çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.
Sıvı içinde çözülüp dağılana kadar karıştırılır. Hemen veya 30 dakika içinde içilmelidir. Bardakta kalan kısım, yarım bardak su ile çalkalanarak tekrar içilir.
Yutma güçlüğü olan hastalarda, tabletler yarım bardak su içinde çözülerek de alınabilir.
Yutma fonksiyonu olmayan hastalara, tabletler suda çözündürüldükten sonra gastrik tüp ile sağlık profesyonelleri tarafından uygulanabilir. Damar içine uygulama (İ.V. flakon) da bir sağlık profesyoneli tarafından yapılmalıdır.
Şikayetleriniz geçse bile hekiminiz tarafından reçete edilen doz ve sürede kullanmaya devam ediniz.
Bir doz kaçırdıysanız, hatırladığınız anda dozunuzu alınız. Eğer birkaç saat sonra hatırlarsanız sadece bir sonraki dozu tek olarak alınız. Asla iki dozu bir arada almayınız. Bu yan etkilere neden olabilir.
 
Nexium için uyarılar
 
Nexium hangi durumlarda kullanılmamalı?
 
Esomeprazol, benzimidazol türevlerine ya da Nexium içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılık veya diğer proton pompası inhibitörlerine karşı bilinen alerji varsa kullanılmamalıdır.
Atazanavir veya nelfinavir (AIDS tedavisi) ile tedavi süresince alınmamalıdır.
UYARI: Nexium kullanımı sırasında nedensiz aşırı kilo kaybı, kusma ve yemek borusundan kan gelmesi, siyah ve kanamalı dışkı durumlarında derhal hekiminize başvurunuz. İlaç bu tip belirtileri hafifletebileceğinden arka plandaki ağır bir hastalık için tanının konmasını geciktirebilir. Uzun süre tedavi edilen hastalar (özellikle bir yıldan fazla) düzenli kontrol altında tutulmalıdır. Şikayetlerinizde değişiklik olursa hekimiminizi bilgilendiriniz.
 
Nexium Dikkat gerektiren diğer durumlar
 
 • Yüksek dozlar ve uzun süreli kullanım osteoporoza bağlı kırık riskini artırabilir, B12 vitamini emilimini azaltabilir ve kanda magnezyum seviyesini düşürebilir. Bu durumlara ilişkin bir hastalığa sahipseniz ya da risk taşıyorsanız hekiminizi bilgilendiriniz.
 • Nöroendokrin testleri öncesinde sonuçları etkileyebileceğinden kullanılmamalıdır.
 • Şiddetli karaciğer ve böbrek sorunlarınız varsa ilacı kullanmadan hekiminizi bilgilendirmelisiniz. Hekiminiz daha düşük dozlar tavsiye edebilir.
 • İlacı kullanmaya başlamanızdan itibaren geçmeyen ishaliniz varsa hekiminize danışın. Bu ilaç C. difficile ile ilişkili ishale neden olabilir.
 • Ayrıca, sık olmamakla birlikte proton pompa inhibitörleri kutanöz lupus eritematozus (KLE) ve sistemik lupus eritematoza (SLE) neden olabilir. KLE’nin semptomları, cildin ve burnun üzerindeki döküntülerden vücudun bazı bölgelerinde kabarık, kızarıklıklara kadar değişebilir. SLE belirtileri ateş, yorgunluk, kilo kaybı, kan pıhtıları, mide yanması ve mide ağrısını içerebilir. Bu belirtiler var ise mutlaka doktorunuza başvurun.
 
Uzun süreli esomeprazol kullanımı fundik bez poliplerine neden olabilir. Bu polipler midede ortaya çıkarak kanserli dokulara dönüşebilirler. Bu nedenle, tedavi edilen durum için gerekli olan en düşük dozları ve en kısa tedavi süresini kullanmak önemlidir.
12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
Hamileler ve emziren kadınlar Nexium kullanabilir mi?
Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız hekiminize bildiriniz. Tedavi sırasında hamile kalırsanız derhal hekiminize danışınız. Esomeprazolün anne karnındaki bebeğe etkisi tam olarak bilinmemektedir. Gebelikte dikkatli kullanılmaldır. Esomeprazol anne sütüne geçebilir ve bebeğe yan etkileri olabilir, bu nedenle emzirmeniz durumunda hekiminize mutlaka söyleyiniz. Emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmez.
Nexium hangi ilaçlarla alınmamalı?
 
Etkileşimler yan etki riskini artırabilir ve ilaçların etkinliğini azaltabilir. Bu yüzden ilaç etkileşimlerini en aza indirgemek üzere kullandığınız tüm ilaçlara dair doktorunuza bilgi vermelisiniz. Nexium aşağıdaki ilaçlarla etkileşebilir:
 1. Ketakonazol, itrakonazol veya vorikonazol (mantar ilaçları),
 2. Erlotinib (kanser tedavisi)
 3. Sitalopram, imipramin veya klomipramin (depresyon tedavisi)
 4. Diazepam (anksiyete veya epilepsi tedavisinde)
 5. Fenitoin (epilepsi tedavisi)
 6. Silostazol (yetersiz kan dolaşımı için kullanılır)
 7. Digoksin (kalp problemleri ilacı)
 8. Sisaprid (hazımsızlık ve mide yanması için kullanılır)
 9. Rifampisin (verem tedavisi)
 10. St. John’s Wort (Sarı kantron, Hypericum perforatum) (depresyon tedavisi ilacı)
 11. Yüksek dozda metotreksat kullanıyor olmanız halinde, esomeprazol tedavisi geçici olarak durdurulabilir.
 12. Ayrıca kullandığınız vitamin ve bitkisel ürünleri de hekiminize bildirmeniz gerekir.
 
Nexium olası yan etkiler ve zararları nelerdir?
 
Esomprazol diğer proton pompa inhibitörleri gibi iyi tolere edilmektedir. Her ilaçta olduğu gibi yan etkiler görülebilir. Bilinen ve sık görülen hafif yan etkiler birkaç gün ya da hafta içinde ortadan kalkacaktır. Daha ciddi bir durumla karşılaşırsanız mutlaka hekiminize ve eczacınıza danışınız.
 
En sık karşılaşılan yan etkiler: İshal, kusma, bulantı, kabızlık, gaz ve şişkinlik, karın ağrısı ve baş ağrısı
Yaygın olmayan yan etkiler: Uykusuzluk, sersemlik, ayak ve bileklerde şişlik, ağız kuruluğu, uzun süreli kullanımda kırıklar, ciltte döküntü ve kaşıntı
Nexium nadiren beyaz kan hücrelerini etkileyebilir. Eğer ateşle seyreden bir enfeksiyonunuz varsa veya boyunda, boğazda veya ağızda ağrı veya idrar yapma güçlüğü gibi bölgesel iltihap ile ateş varsa, derhal doktorunuza danışmalısınız.
 
Fazla dozda almanız durumunda aşağıdaki durumlar görülebilir:
 
 1. Sersemlik
 2. Güçsüzlük
 3. Görüş bulanıklığı
 4. Kalp atışının hızlanması
 5. Kusma
 6. Terleme
 7. Baş ağrısı
 8. Ağız kuruluğu
 9. Bu belirtilerle karşılaşırsanız vakit kaybetmeden hekiminize veya eczacınıza danışınız.
 
Nexium Alerji Uyarısı
 
 • Nefes alamama ve yutkunma güçlüğü
 • Yüz, boğaz, dil ve dudaklarda şişkinlik
 • Cilte döküntü, kızarıklık ve kabarcıklar
 • Karaciğer sorunlarının belirtileri olan ciltte sararma, koyu renkli idrar ve yorgunluk
 • Yukarıdaki belirtiler esomprazole (Nexium) karşı aşırı alerjiniz olduğunu gösterir. Bu durumda ilaç kullanımını kesmeli ve acilen hekime görünmelisiniz.
 
Nexium formları ve fiyatı
 
 • NEXIUM 20 mg enterik kaplı 14 pellet tablet 12.43 tl
 • NEXIUM 20 mg enterik kaplı 28 pellet tablet 23.41
 • NEXIUM 40 mg enterik kaplı 14 pellet 13.3 tl
 • NEXIUM 40 mg enterik kaplı 28 pellet tablet 26.51
 • NEXIUM 10 mg oral sus. için enterik kaplı granüller içeren 28 saşe 34.19
 • NEXIUM 40 mg IV infüzyon/enjeksiyonluk solüsyon için toz 5.63 TL
 
Nexium’un eşdeğeri ve muadili ilaçlar nelerdir?
 
Tablet formları için eşdeğer ve yakın eşdeğerleri: Esemra, esom, esopral, esopro, nexomep, nexstep, tosecca
İ.V. formları için eşdeğer ve yakın eşdeğerleri: Esoblok, Esomen-L, Essium, Genium, Jectosen, pompezo, refastil, seppro
Oral solüsyon/saşe formları için eşdeğer ve yakın eşdeğerleri: Esovip
Nexium nasıl saklanmalı?
 
250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Orijinal ambalajında saklayınız. Isı, ışık ve banyo gibi nemli ortamlara maruz bırakmayınız.

Bilgiler tamamen derlemedir. Hiçbir şekilde doğruluğunu garanti etmemekteyiz. Bilgileri doğrulamak için mutlaka ama mutlaka Doktora danışınız.

Advertisement

Blog Tarihi: Eylül 14, 2019 - 04:18