Portföy Danışmanlığı Nedir?

Advertisement

Portföy Danışmanlığı Nedir?
Portföy Danışmanlığı Nedir?,
Özel Portföy Yönetimi Nedir?
 
Özel Portföy Yönetimi Hizmeti, sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföylerin yatırımcının veya portföy yöneticisinin belirleyeceği risk-getiri tercihi doğrultusunda, yatırımcılarla yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmesidir.
 
Neden Bağımsız Portföy Yönetimi?
 
Bağımsız Portföy Yönetimi Şirketleri dışındaki Finansal Kurumlar’da farklı ürünler, servisler ve hedefler de vardır ve bunlara da odaklanmaları, performans yaratmaları gerekmektedir. Bizimse tek işimiz yönettiğimiz portföylerin toplam getirisine odaklanmaktır.
 
Portföy Yönetim Şirketi Yatırım Stratejisini Nasıl Belirler?
 
Yatırımcılarımızın risk-getiri tercihlerine göre, portföy yönetim süreçlerinde risk yönetimini ön planda tutar. Aktif portföy yönetim tarzı ve etkin piyasa görüşü hakimdir.
 
Portföy Hesapları Nasıl Yönetilir?
 
Yatırımcılarımızın portföylerini, portföy yönetim sözleşmesinde belirledikleri sınırlar ve kıstasa göre tecrübe ve deneyimlerimiz doğrultusunda yönetmekteyiz.
 
Sistem Niçin Güvenli?
 
Bireysel portföy yönetimine konu finansal varlıkların saklanmasına ilişkin düzenleme SPK tarafından 2005 yılında yayınlanan 25.11.2005 tarih ve 23 No'lu Haftalık Bülten ile ilan edilmiştir. Portföy şirketleri tarafından yatırımları yönetilen Bireysel Portföy Yönetimi müşterilerine ait ürünlerin saklaması, 28 Ocak 2009 tarihinden itibaren yalnızca "Saklama Lisansı" olan bankalar tarafından yapılabilmektedir.. Fokus Portföy Yönetimi ile çalışan yatırımcıların finansal varlıkları  T. Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası’nda kendi adlarına açılmış hesaplarında saklanmaktadır.
 
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Nedir?
 
Yatırım danışmanlığı karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin etmek suretiyle, yatırımcılara sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetidir.
 
Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı Arasındaki Fark Nedir?
 
Yatırım danışmanlığı ile portföy yönetimi arasında fark vardır. Yatırım danışmanı size yatırım tavsiyeleri ve finansal planlarla yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunurken , portföy yöneticisi sizin portföyünüzü karşılaştırma ölçütü temelinde bizzat yönetir.
Blog Tarihi: Ağustos 21, 2019 - 08:42