Sufi ne anlama gelir?

Advertisement

Sufi ne anlama gelir?
Sufi, Tasavvufta, gönlü saf kişi, eren, ermiş, nefsinden fani, hak ile baki; Zahirde halk ile, batında hak ile olan; nefsinde ölen Hak ile diri kalan demektir.

Advertisement

Blog Tarihi: Eylül 14, 2019 - 04:19