Tenzili muafiyet ne demek?

Advertisement

Tenzili muafiyet ne demek?
Hasarın belli bir miktarının sigortalı tarafından yüklenilmesini ifade eder. Bu miktar sigorta bedelinin veya hasarın belli bir yüzdesi veya maktu bir bedel olabilir. Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen bir hasar için olabildiği gibi, toplam hasar miktarı içinde söz konusu olabilmektedir.

Advertisement

Blog Tarihi: Eylül 14, 2019 - 04:19